gisib


"Ontspannen beheren van de openbare ruimte!"

Integraal beheer openbare ruimte


Gisib is een van de voornaamste partijen in het beheer van openbare ruimte.

In nauwe samenwerking hebben wij gisib ontworpen en ontwikkeld. Een geheel flexibel platform om beheerders van openbare ruimten een tool te geven, waarmee men geheel naar eigen inzicht hun openbare ruimten kan onderhouden.

Kortom uiterst flexibel assetmanagement!

Speerpunten zijn:

  • Flexibel (GIS) objectbeheer
  • Desktop en web
  • Gecertificeerde uitwisseling IMGeo

Laten we afspreken!


Wilt u ook geografische informatie kunnen verwerken en uitwisselen in uw software? Of heeft u behoefte aan een nieuwe omgeving? Dan bent u klaar voor een nieuw project met ons! Bel ons of mail ons, zodat we u verder kunnen helpen!